LEGGYAKORIBB HIBÁK

HELYES HELYTELEN
„idézőjel” "idézőjel"
… („három pont”) ... (három darab pont)
0-t, 0-s 0-át, 0-ás
1-gyel 1-el
1-je 1-e
1-jén 1-én
2003. január 5. 2003 január 5.
2-t 2-őt
2-vel (több) 2-el (több)
3-mal 3-al
4-gyel 4-el
5-tel 5-el
6-tal 6-al
7-tel 7-el
8-cal 8-al
9-cel 9-el
abszolút abszolut, abszolutt, abszolult
abszolút, abszolúte abszolut, abszolute
add ide nekem add oda nekem
addig, eddig adig, edig
aero-, aerodinamika aeró, aeródinamika
afféle aféle
agresszív aggresszív
ahhoz ahoz
ajánlólevél ajánló levél
ajnároz alynároz
akként aként
akkor sem akkorsem
akkord akord
akkumulátor akumulátor, akumlátor
akusztika, akusztikus akkusztika, akkusztikus
alacsony árak olcsó árak
alakít, alakítás, alakító alakit, alakitás, alakitó
alakú, pl. L alakú, kör alakú L-alakú, köralakú
alatt alat
alja nép aljanép
alkoholizál, alkoholista alkohólizál, alkoholízál, alkohólista
állapotban álapotban
által álltal
általában álltalában, álltalába
általános álltalános
aludttej aludt tej
ambíció, ambiciózus ambició, ambíciózus
Amerikai Egyesült Államok Egyesült Államok
amiatt ammiatt
amíg amig
amikor is amikoris
aminosav aminósav
ámít, ámítás, ámító ámit, ámitás, ámitó
annál (inkább) anál
annektál, annektált anektál, anektált
annullál, annullálódik anullál, anullálódik
antenna anterna
anyák napja Anyák napja
anyja annya
Argentína, argentin Argentina, argentín
Árpád híd Árpád-híd, Árpádhíd
áru (árucikk) árúcikk
árul, áruló árúl, árúló
árulkodik, árulkodó árúlkodó, árúlkodik
ás, áss, ásson ásik
aszimmetrikus asszimmetrikus, aszimetrikus
Atlanti-óceán, atlanti-óceáni Atlanti óceán, atlanti óceáni
atoll atol
attól attol
attribútum attributum, atribútum
audiokazetta audiókazetta
autogram autogramm
automata, automatikus autómata, autómatikus
az, hogy azhogy
azért is, csak azért is azértis, csakazértis
azonosító szám azonosítószám
azt aszt
azt hiszem, azt hittem assziszem, asziszem, aszittem
azt is aztis
azt mondom aztmondom
azt, hogy aszt hogy
bajor, Bajorország balyor, Balyorország
bakancs bakkancs
baloldalt bal oldalt
barter, barterüzlet bartel, bartell, bartelüzlet
bátorít, bátorító bátorit, bátorito
Batthyány Lajos, Batthyány tér, batthyányi, batthyánys Batyányi, Batthyányi, batthyányis
báty, bátyja, bátyjáé bátty, báttya, báttyáé
becsszó, becsszóra becs szó, becs szóra
befőtt, befőttesüveg befött, beföttesüveg, befőttes üveg
beljebb bejjebb
belőle belölle
belül, belülre belűl, belűlre, belűre
benn, bent ben, bennt
bennfentes benfentes
bensőséges belsőséges
bent bennt
benzin, benzines benzín, benzínes
betű, betűz, betűs, betűvel betü, betüz, betüs, betüvel
bicikli, biciklizik bicigli, biciglizik
biliárd billiárd
billentyű, billentyűzet billentyü, bilentyű, billentyüzet
Bill-lel, Mann-nal Billel, Mannal
bír, bírom, bírja, bírjátok bir, birom, birja, birjátok
bírál, bírálat birál, birálat
bíró, bíróság biró, biróság, bírósság
bizalom, bizalmas bízalom, bízalmas
bízik, bízva bizik, bizva
bizony, bizonyos bízony, bízonyos
bizonyítvány bízonyítvány
bizottság bizotság
biztat, biztatás, biztató bíztat, bíztatás, bíztató
biztos, biztosan bíztos, biztossan
bizsu bizsú, bízsu, bízsú
bója bólya
bojler bolyler, boiler
boksz, bokszol box, boxol
bolgár bulgár
bonyolít bonyolit
borít borit
boríték, borítékol boriték, boritékol
ború, borús borus
bögre bőgre
bölcsőde bölcsöde
bőr, bőrös, bőrű bör, börös, börű, börü
bőrönd börönd
börtön bőrtön
briliáns brilliáns
brillíroz brillírozik
brit britt
bt. De: Tudás Bt. BT.
Budaörs, budaörsi Budaőrs, budaőrsi
bujdokol bújdokol
bújik, bújtat bujik, bujtat
bujkál bújkál
bújócska, bújócskázik bujócska, bujócskázik
bura (pl. lámpa) lámpabúra
búza buza
cannes-i filmfesztivál Cannes-i Filmfesztivál
cégenként cégenkként
cellulóz celulóz
Chicago, Chicagóban, chicagói Chicagoban, Chicago-ban, chicagoi
cigaretta, cigi, cigizik cígaretta, cígi, cígizik
címez, címzés cimez, cimzés
címke cimke
countryzene country-zene, country zene
cukrászda cukrázda
curriculum vitae Curiculum Vitae vagy Curicullum Vitae
csat csatt
csekély csekéj
Csendes-óceán, csendes-óceáni Csendes óceán, csendes óceáni
csitít, csitító csitit, csititó
csók, csókol, csókos, csókolom csok, csokol, csokos, csokolom
csoki, csokis csokí, csokís
csőd, csődbe megy csöd, csödbe megy, csődbemegy
csúf, csúfol, csúfos csuf, csufol, csufos, csuffos
csúnya, csúnyít csunya, csunyít, csunyit
csusza csúsza
csuszamlik, csuszamlás csúszamlik, csúszamlás
csúszik, csússz, csúszda, csúszó, csúsztat csuszik, csussz, csuszda, csuszó, csusztat
csügged csűged, csüged
dagadt dagat, dagatt
dáridó, dáridózik dárido, dáridozik
deformálódik eldeformálódik
degradál ledegradál
dehogyis! dehogy is!, de hogy is!
déjà vu dezsavű, déjá vu
demagóg demagog
demokrácia demókrácia, demokrácija, demográcia
despotizmus, despota desputizmus, desputa
diagram diagramm
dicsér dícsér
dicsér, dicséret, dicséretes dícsér, dícséret, dícséretes
didereg dídereg
díj, díjaz, díjú dij, dijaz, dijú
díjas díjjas
díjat díjjat
dió, diója dijó, dio, dijója
dísz, díszít, díszítés disz, diszit, diszités
diszkóban ismertem meg diszkóba ismertem meg
dívány divány
divat, divatos dívat, dívatos
dívik divik
dől, bedől döl, bedöl
dönt, dönts, döntsön, döntés dőnt, dőnts, dőntsön, dőntés
dörgöl, dörgöli dörgől, dörgőli
durva, durvább, durván dúrva, dúrvább, dúrván
dülöngél dűlöngél
e havi, e világi ehavi, evilági
edz, eddz, eddzen, eddzetek edzik, edzz, edzzen, edzzetek
efféle eféle
egész alakos egészalakos
egész szám, egész számú egészszám, egészszámú
egészség egésség
egy eggy
egyéb egyébb
egyébként egyébbként, egyépként
egyelőre egyenlőre, eggyenlőre
egyensúly eggyensúly
egyértelmű, egyértelműen egyértelmü, egyértelmüen
egyértelműsítő egyértelmüsítő
egyes eggyes
Egyesült Államok, egyesült államokbeli Egyesült államok, Egyesült Államokbeli
egyet eggyet
egyetért, egyetértés egyet ért, eggyetértés
egyezik, egyező, egyezőség eggyezik, eggyező, eggyezőség
eggyel több egyel több
egyik eggyik
egyik sem egyiksem
egyívású (hasonszőrű) egyivású
egypárszor (néhányszor) egy párszor
egyszer csak egyszercsak
egyszerű, egyszerűen egyszerü, egyszerüen
egytől egyig egytől-egyig
együtt eggyüt, eggyütt, együt
éhen hal, de: éhenhalás éhenhal, éhen halás
ehhez ehez
éj, éjszaka ély, élyszaka
ekképp, ekképpen eképp, eképpen
éld! éldd!
elem ellem
elemez ellemez
elkísér elkisér
elkötelez elkőtelez
elkötelezett elkőtelezett
ellen elen
ellenfél elenfél
ellenség elenség
ellenére elenére
elmúlik elmulik
elmúló elmuló
elnyűtt elnyütt
előbb elöbb
elölről előlröl
előre elöre
előreláthatólag előre láthatólag
előtt elött
előtte elötte
első osztályú elsőosztályú
első számú elsőszámú
elsüllyed elsűlyed
eltűnik eltünik
elvihetem-e el-e vihetem
emiatt emmiatt
én is énis
enyém enyimé
ergonomikus ergonómikus
erősen erőssen
Erzsébet híd Erzsébet-híd, Erzsébethíd
esik esík
észrevesz, észrevettem észre vesz, észre vettem
exférj, exfeleség ex-férj, ex-feleség, ex férj, ex feleség
ez irányú, ez esetben, ez évi, ez egyszer, ez idáig, ez idő tájt ezirányú, ezesetben, ezévi, ezegyszer, ezidáig, ezidőtájt, ezidő tájt
ezt eszt
ezt is eztis
fahéj, fahéjas fahély, fahéjjas, fahélyas
fáradt fáratt
fáradt olaj fáradtolaj
fej, fejés fely, felyés
fejt, fejts, fejtsen felyt, felyts, felytsen
felborít felborit
felbujt, felbujtó felbújt, felbújtó
felhizlalt felhízlalt
felől, felőlem, felőli felöl, felölem, felöli
feltűnik, feltűnő, feltűnősködik feltünik, feltünő, feltűnösködik
feltűnő feltünő
feltüntet feltűntet
felül felűl
fent fennt
fent, de: fenn fennt
Fertő tó Fertő-tó
feszít, feszítő, feszítés feszit, feszitő, feszités
figyelemre méltó figyelemreméltó
finom, fincsi fínom, fíncsi
Firefoxszal Firefoxal, Firefoxxal
fizetség fizettség
fogadóóra fogadó óra
fogy, fogyj, fogyjon, fogyjatok foggy, foggyon, foggyatok, fogyik
fojtani folytani
fojtás (ha például teljesítmény csökkentéséről van szó) folytás
folyam, folyó fojam, fojó
folyik, folyj, folyjon, folyós fojik, follyik, fojj, fojjon, fojós
folyjon follyon
folyosó folyósó
folyton fojton
formájú (pl. alma formájú) almaformájú
forr, forradalom for, foradalom
forróvérű, forrófejű forró vérű, forró fejű
főképp főkép
föld, földre, földes főld, főldre, főldes
Földközi-tenger, földközi-tengeri Földközi tenger, földközi tengeri
főleg föleg
főz, főzz, főzzél, főzzön föz, fözz, fözzél, fözzön
fúj fuj, fujj, fúly, fuly
fullajtár fullalytár
fúr, fúró, fúrógép fur, furó, furógép
futball futbal
függ, függő fűgg, fűggő
fülhallgató füllhalgató
fürdik, fürdő, fürödj fűrdik, fűrdő, fűrödj
fűt, fűtő, fűtött füt, fütő, füttő, fütött
fűz, fűző füz, füző
fűzfa füzfa
gálya gája
gally, gallyaz gaj, galy, gajj
ganaj, ganéj ganaly, ganély
gleccser glecser
gólya gója
golyó gojó
guggol gugol
gulya, gulyás guja, gujás
gumi, gumis, gumiz gúmi, gumí, gúmis, gúmiz, gumíz
gúny, gúnyos, gunyoros guny, gunyos, gúnnyos, gúnyoros
guriga, gurigáz gúriga, gúrigáz
gurít, gurító gurit, guritó
gyanú, gyanús, gyanúsít gyanu, gyanus, gyanusit
gyapjúing, gyapjúpulóver gyapjú ing, gyapjú pulóver
gyere ide gyereide
gyújt, gyújtó, gyújtós gyujt, gyujtó, gyujtós
gyújtsd fel oltsd fel
gyúr, gyúrás, gyúró gyur, gyurás, gyuró
gyurma, gyurmáz gyúrma, gyúrmáz
gyűjt, gyűjtő, gyűjtés gyüjt, gyüjtő, gyüjtés
gyűlik, gyűlés gyülik, gyülés, gyűllés
gyűlöl gyülöl
hadd had (felszólító módban)
hadd lássam, hadd legyen hagy lássam, haggy lássam, had lássam
hagy, hagyd, hagyja, hagyjátok haggya, haggyátok
hagyjuk hadjuk, haggyuk
haj, hajas, hajlakk haly, halyas, halylakk
háj, hájas, hájú hály, hályas, hályú
hajlam halylam
hajó halyó
hajol, hajlik, hajlás halyol, halylik, halylás
hályog hájog
hamis, hamisan hamís, hamísan
hány, hányj, hányjon hányik, hánny, hánnyon
hárít, hárítás, hárító hárit, háritás, háritó
harmonika, harmonikázik harmónika, harmónikázik
harmonikus harmónikus
hároméves három éves
hátba támad, de: hátbatámadás hátbatámad, hátba támadás
hátul hátúl
hazakísér hazakisér
hegeszt heggeszt
hegesztő, hegeszt heggesztő, heggeszt
héj, héjas, héjú hély, hélyas, hélyú
héja hélya, héjja
hely, helyes, helytelen hej, hejes, hejtelen
helyszín, helyszíni helyszin, helyszini
hevít, hevítés, hevítő hevit, hevités, hevitő
híd, hídon hid, hidon
hideg, hidegen, hidegség hídeg, hídegen, hídegség
hidra (állat) hídra
high end high-end
hígít, hígító higít, higító
higgy, higgyed el, hidd el higyj, higyed el
híja van hílya van, hija van, hijja van
hímez, hímzés himez, himzés
hirdetés hírdetés
hír, híres hir, hires
híradó hiradó
hirdet, hirdető hírdet, hírdető
hisz, hidd, higgy, higgyél, higgye, higgyem, higgyünk, higgyétek higyj, higyjél, higyje, higyjem, higyjünk
hiszékeny híszékeny
hív, hívat, hívogat, hívás hiv, hivat, hivogat, hivás
hívandó hivandó
hívő hivő
hízik, hizlal hízlal
hoki, hokizik, hokis hokí, hokízik, hokís
Hongkong, hongkongi Hong Kong, Hong-Kong, hong kongi
hosszú hoszú/hosszu
hosszú távú fejlődés hosszútávú
hosszú ujjú ing, hosszú szárú hosszúujjú ing, hosszúszárú
hosszúnadrág hosszú nadrág (de: túl hosszú nadrág)
hozzá hozá
húg, húgom, húga, húgának stb. hug, hugom, huga, hugának stb.
húgy hugy
hugyozik, hugyos húgyozik, húgyoz, húgyos
huny, hunyj, hunyja húny, hunyik, húnyj, húnyja
hús, húsos hus, husos
husáng húsáng
husi húsi
húsvét Húsvét
húsvét, húsvéti husvét, husvéti
húsz, húszat, húszan, húszas husz, huszat, huszan, huszas
huszad, huszadik húszad, húszadik
huszonegyedik, huszonkettedik stb. húszonegyedik, húszonkettedik stb.
hússzoros húszszoros
húz, húzd, húzza, húzó huz, huzd, huzza, huzó
huzat, huzatos húzat, húzatos
húzatva huzatva
hülye hüje
hűtő hüttő
hűvös hüvös
ideg, ideges, idegesít ídeg, ídeges, ídegesít, idegesit
idegen, idegenül ídegen, ídegenül, idegenűl
idetartozik ide tartozik
idéz, idézet ídéz, ídézet
idő, idős, időleges idö, idös, idöss, időss, idöleges
idült idűlt
ifjú, ifjúság, ifjabb iflyú, ifjuság, iflyúság, iflyabb
igaz, igazság ígaz, ígazság
igen, igenel ígen, ígenel
igencsak (meglehetősen) igen csak
ígér, ígéret, ígéretes igér, igéret, igéretes
megígér megigér
így igy
ijed íjed
ijed, ijesztő ilyed, ilyesztő
ily, ilyen, ilyetén íly, ílyen, ílyetén
ilyen ijen
ím, ímhol, ímmel-ámmal imhol, immel-ámmal
imád, imádat ímád, ímádat
imígy, imigyen imigy, imígyen
impulzív impulziv
ín in, ínas
in flagranti inflagranti
Indiai-óceán, indiai-óceáni Indiai óceán, indiai óceáni
indít, indítja, indíts indit, inditja, indits
indíték inditék
indítvány, indítványoz inditvány, inditványoz
indul, indulás, induló índul, indúl, índulás, indúlás, índuló, indúló
impulzus inpulzus
integrál beintegrál
intelligencia inteligencia
intelligens inteligens
internet, internetet, interneten internett, internettet, internetten
invesztál beinvesztál
iparűzés iparüzés
ír, írd, írandó írdd, irandó
irányít, irányító, irányítás irányit, irányitó, irányitás
írat (írásra késztet) irat
írd! írdd!
irigy irígy
irigyel írigyel, irígyel
irkál írkál
írogat irogat
irón írón
ironikus irónikus
irt, irtás, irtó írt, írtás, írtó
irtani írtani
irtózatos írtózatos
iszik, igyál, igyon, ivott íszik, iszík, iggyál, iggyon, ivot
ítél, ítélet, ítélkezik, ítélőképesség itél, itélet, itélkezik, itélőképesség
itt hagy itthagy
Ivettel Ivett-tel
íz, ízes, ízetlen, ízesít iz, izes, izetlen, izesít
izé, izél, izélget ízé, ízél, ízélget
ízelítő, ízelítőül izelitő, izelítő, ízelittő, ízelíttő
ízes palacsinta izes palacsinta
ízibe, íziben izibe, iziben
ízletes izletes
ízület izület
jaj jajj
január 1-jétől január 1-től
január 8-án január 8.-án
Japán, japán Jappán, jappán
jár, járj, járjon járik, lyár, lyárj, lyárjon
járom lyárom
játszik, játszani jácik, jáccik, jácani, jáccani
játssz!, játsszál!, játszd!, játsszad! játsz!
javít, javító, javítás, javítanivalók javit, javitó, javitás, javitanivalók
jegygyűrű jeggyűrű
jellemű jelemű
jellemző jelemző
Jó éjszakát! Jó éjt! Jóéjszakát! Jóéjt!
jó éjt, jó éjszakát jóéjt, jóéjszakát
Jó napot! Jónapot!
Jó reggelt! Jóreggelt!
jobboldalt tartja jobb oldalt tartja
jojó jojo, lyolyo, yoyo
jókedvű jó kedvű
jól képzett jólképzett
jól van jólvan
jólesik, jóleső (kellemes) érzés jól esik, jól eső
jössz jösz
juh lyuh
Júlia, Juli Julia, Júli
július julius
június junius
kalcium kálcium
kamikaze, kamikazék kamikadze, kamikadzék
kap, kapni, kaptam kapp, kappni, kabtam
kapcsol, kapcsoló kapcsól, kapcsóló
kapu, kapus kapú, kapús
kapucni kapúcni
karácsony Karácsony
karaj karaly
kárpit, kárpitos kárpít, kárpítos
karvaly karvaj
kategorizál, kategorikus kategórizál, kategórikus
katonanő női katona
kaució kaukció
karambol garambol
kardán, kardántengely gardán, gardántengely
kartell (gazdasági csoportosulás) karter (motor része, olajteknő), kartel
kb. (körülbelül) kb
kB (kilobyte) Kbyte
kedély, kedélyes, kedélytelen kedéj, kedéjes, kedéjtelen
kellett kellet
képzel, képzeld, képzelje kébzel, kébzeld, kébzelje
kérd! kérdd!
keresztül keresztűl
kerít, kerítés kerit, kerités
kéró, kérója kéro, kérólya
kerthelyiség kerthelység
kerül, kerülő, kerület kerűl, kerűlő, kerűlet
késő, később késső, késö, késsőbb, késöbb
készít, készítés, kikészít, kikészítés készit, készités, kikészit, kikészités
készpénz kézpénz
kevesebb ember kevesebb létszám
kézre álló kézreálló
kft., de: Pipacs Kft. KFT.
kiegészít, kiegészítés kiegészit, kiegészités
kiír kiir
kiírat  kiirat
kiirt, kiirtás kiírt, kiírtás
kilátás, kilátó kílátás, kílátó
kijjebb kiljebb
kilométer kilóméter
kín, kínoz, kínos kin, kinoz, kinos
kínál, kínálat kinál
kint kínt
kintorna kíntorna
király kírály, kiráj
kirándul, kirándulás kírándul, kírándulás
kirívó kirivó
kirúg, kirúgás kirug, kirugás
kis kiss
kisebb kisseb, kissebb
kisebb létszám kevesebb létszám
kisebbség kissebbség
kísér, kíséret kisér, kiséret
megkísérel, elkísér megkisérel, elkisér
kísérlet kisérlet
kísért, kísértet, kísértés kisért, kisértet, kisértés
kitűnő kitünő, kitünnő
kitüntet, kitüntetés kitűntet, kitűntetés
kitűz, kitűző kitüz, kitüző
kiváló kiválló
kíván, kívánatos, kívánság kiván, kivánatos, kivánság
kívül, kívülre kívűl, kívűlre
klaviatúra klaviatura
klip klipp
klub, klubok klubb, klubbok
kocsi kócsi
kommunikáció, kommunikál komunikáció, komunikál
kommunikációs komunikációs
kommunista, kommunizmus komunista, komunizmus
kompatibilis kompatíbilis
konkurencia, konkurens, konkuráló konkurrencia, konkurrens, konkurráló
konvertál átkonvertál
konzervatív, konzervatívan konzervativ, konzervativan
Korea Kórea
Kossuth Lajos, Kossuthtal, kossuthi Kossuttal, kossuti, Kossúth, kossúthi
kölcsönad, kölcsönvesz kölcsön ad, kölcsön vesz
könyv, könyvel, könyvelés, könyves kőnyv, kőnyvel, kőnyvelés, kőnyves
köpeny köppeny
köpül köpűl
körömvágó olló körömvágóolló
köröz, körözés, körözött kőröz, kőrözés, kőrözött
körút kőrút
körutat körútat
körül körűl
kösz, köszi, köszönöm kössz, kösszi, kőszi, kőszönöm, köszőnöm
kötél, köteles kőtél, kőteles
köz, köze, közöd, közé kőz, kőze, kőzöd, köződ, kőzé
közbelép, közbelépés közbe lép, közbe lépés
közbenjár közbejár
közepes kőzepes
középtávú közép távú
közösség közöség
között közöt
közvetlenül közvetlenűl
közzétesz közzé tesz
kuka, kukázik, kukás kúka, kúkázik, kukkás
kultúra kultura
kulturális kultúrális
kulturált, kulturális kultúrált, kultúrális
küld, küldd, küldés, küldő kűld, kűldd, kűldés, kűldő
küldd! küld!
külön, különös, különösen kűlön, kűlönös, kűlönösen
különböző külömböző
különbség, különböző külömbség, külömböző
külső, külseje, külsőleg kűlső, kűlseje, kűlsőleg
kürt, kürtöl kűrt, kűrtöl
Lágymányosi híd Lágymányosi-híd, Lágymányosihíd
Lajos-forrás Lajos forrás, Lajosforrás
lakáj (szolga) lakály
lakályos (meghitt, otthonos) lakájos
lakos, lakosú lakós, lakosu
lakosság lakósság, lakóság
Lánchíd Lánc híd, Lánc-híd
laposfogó, laposreszelő lapos fogó, lapos reszelő
lassan, lassú lasan, lasú
LCD kijelző LCD-kijelző
lebonyolít lebonyolit
legalábbis legalább is
légi forgalom légiforgalom
légy szíves légyszives
lehelet lehellet
lehet-e (csinálni) lehete (csinálni)
lehetséges volna-e lehetséges-e volna
lejjebb lejeb, lejjeb, lejebb
lent, de lenn lennt
lepapíroz lepapiroz
lépcső, lépcsőzetes lébcső, lépcsözetes
lesz lessz
leszámítol leszámitol
letölt, letöltés letőlt, letőltés
licenc licensz, liszensz
Liechtenstein Lichtenstein
Linuxszal Linuxal, Linuxxal
lízing, lízingel lizing, lizingel
lőj, lőjön, lőjünk lőjj, lőjjön, lőjjünk
Luxemburg (ország), de: Luxembourg (település) Luxemburg (település)
lyuk, lyukas juk, jukas
magánfelhasználó magán felhasználó
máj, májas mály, mályas
majonéz malyonéz, majonnéz
május 1-jén május 1-én
makett maket
mályva májva
mamut mammut
mandiner mandíner
manikűr manikür
Margit híd Margit-híd, Margithíd
márpedig már pedig
masszíroz, masszírozás maszíroz, maszírozás
mediterrán mediterán
még egy, még egyet mégegy, mégegyet
még egyszer mégegyszer
meg kell megkell
meg lehet (csinálni) meglehet (csinálni)
megbíz, megbízás, megbízatás megbiz, megbizás, megbizatás
megbocsát megbocsájt
megegyezik, megegyező, megegyezőség megeggyezik, megeggyező, megeggyezőség
megfelelőség megfelelősség
meghívó meghivó
megígér megigér
megkísérel megkisérel
meglep, meglepi meglepí
megmondom neki ezt meg mondom
megőriz, megőrzés megöriz, megörzés
megrúg megrug
megszűnik, megszűnt megszünik, megszünt
megszüntet megszűntet
melankolikus melankólikus
melegedő levegő melegedő hőmérséklet
mellékhelyiség mellékhelység
mellett mellet/melett
mély, mélyen, mélyít méj, méjen, méjít, mélyit
mentesít, mentesítő mentesit, mentesitő, mentesittő
mentol, mentolos menthol, mentholos
menü menű
menyasszony mennyasszony
menyegző mennyegző
menny (mennyország) meny
mennyezet menyezet
mennyország menyország
Merkúr Merkur
mezítláb mezitláb
mi van mivan
miért milyért
míg mig
mikroba, mikrobát mikróba, mikróbát
millió, milliárd milió, miliárd
milyen mien
mind mínd
mindegy mindeggy, míndegy
minden mínden
mindenekelőtt, mindenekfölött mindenek előtt, mindenek fölött
mindig mindíg, mindég
mindjárt mingyárt
minél (inkább) minnél
mirigy mirígy, mírigy
mitévő mi tévő
modell model
mondja, mondta, mondjon mongya, monta, mongyon, monnyon
mondd! mond!
most itthon vagyok most otthon vagyok
most már mostmár
mulandó múlandó
múlik, múló mulik, muló
muszáj muszály
műfaj müfaj, műfaly
működik, működés müködik, müködés
művész, művészet müvész, müvészet
nadragulya nadraguja
nagy szemű, nagy tudású nagyszemű, nagytudású
nagy teljesítményű nagyteljesítményű
Nagy-Britannia, nagy-britanniai Nagy Britannia, Nagy-Britania, nagybritanniai
nagyfokú nagy fokú
nagyképű, nagyképűen nagyképü, nagyképüen
nagymértékű, nagymértékben nagy mértékű, nagy mértékben
nagyobb nagyob
nagyszámú (jelentős számú) nagy számú
naiv, naivan, naivak, naivitás naív, naívan, naívak, naívitás
nála, nálam, nálad, nálunk nálla, nállam, nállad, nállunk
naná na ná
napidíj, napidíjas napi díj, napi díjas
nedvesít, nedvesítsd nedvesit, nedvesitsd
nefelejcs nefelejts
négykerék-meghajtású négy-kerékmeghajtású, négy kerék meghajtású
nem biztos nembiztos
nem hiszem nemhiszem
nem igaz nemigaz
nem is tudom nemistudom
nem is tudtam nemis tudtam
nem tudom, nem tudja nemtudom, nemtudja
nemesacél, nemesgáz nemes acél, nemes gáz
némít, némítás, némító némit, némitás, némitó
nemkívánatos személy nem kívánatos személy
nemsokára, nemsoká nem sokára, nem soká
nevű nevü
New York-i newyorki, new yorki
nőj nagyra, nőjön, nőjünk nőjj nagyra, nőjjön, nőjjünk
növekvő hőmérséklet melegedő hőmérséklet
nyilván nyílván
nyírfa nyirfa
nyisd nyitsd, nyizsd
nyitva tartás nyitvatartás
nyitvatartási idő nyitva tartási idő
nyugdíjas nyúgdijjas, nyugdijjas
objektív oblyektív
óceán oceán
ólajtó olajtó
olcsó termékek olcsó árak
olíva oliva
oltsd el gyújtsd le
oltsd le gyújtsd le
ómega omega
órakor órakkor
originál (bontatlan, új) originált
óvoda ovoda
öcs öccs
öldös, öldököl, öldöklő, öldöklés őldös, őldős, öldős, őldöklő, őldöklés
önálló önnálló
öngyújtó öngyujtó
öntöttvas cső öntött vas cső
őriz, őriznek, őrzöm őríz, őríznek
őrjöng örjöng
őrület örület
összetett öszetett
összevissza össze-vissza, össze vissza
páciens paciens
padka patka
pálya pája
papagáj papagály
papír, papíroz papir, pappir, papiroz
Papp-pal, Hoffmann-né Pappal, Hoffmanné,
pej pely
például példáúl
pénz péndz
perdít perdit
periodikus periódikus
perpetuum mobile perpetum mobile
Petőfi híd Petőfi-híd, Petőfihíd
Picasso, Picassóban, Picassóval Picassoban, Picasso-ban, Picasso-val
piktogram piktogramm
pizsama pízsama
plomba blomba
plusz plussz
pocsolya pocsoja
pompon, pomponlány pompom, pom-pom, pompomlány
pontosan pontossan
pórnép pór nép
portfólió portfolió
posta pósta
postás póstás
pótalkatrészlista pótalkatrész-lista
potenciométer potencióméter
pozíció pozició
pozicionál pozícionál
pozitív pozitiv
pöfeteg, pöfeteggomba pöffeteg, pöffeteggomba, pöfeteg gomba
prelűd, prelűdök prelüd, prelüdök
pró és kontra pro és kontra
program programm
puding pudding
pulóver pullóver
pulya puja
pulyka pujka, púlyka
pusz, puszi, puszil, pusziló pussz, pusszi, púszi, púszil, puszíl, púsziló
puszta púszta
pusztít, pusztítás, pusztító púsztít, pusztit, pusztitás, pusztitó
rája rálya
reggeli regeli
régió régio
regionális regiónális, régionális
rejtély, rejtélyes relytéj, rejtéj, relytély
rekord rekkord
rémiszt, rémisztő, rémisztget, megrémít rémíszt, rémísztő, rémísztget, megrémit
rendőr, rendőrség, rendőri rendör, rendörség, rendöri
rendszám rencám
rendszer renszer, rensszer
részt vesz résztvesz
resztelt máj reszelt máj
résztvevők részt vevők
rezsim rezsím
rézszínű réz színű
rinyál, rinyálás rínyál, rínyálás
Riviéra Riviera
rizibizi rizi-bizi, rizi bizi
rizs rízs
robusztus robosztus, roboztus, robuztus
rokon lélek, rokon lelkű, de: rokonlelkűség rokonlélek, rokonlelkű, rokon lelkűség
rosszkedvű rossz kedvű
rosszul, rosszullét rosszúl, rosszúllét
röhejes röhelyes
rövid rövíd
rövid távú rövidtávú
rövid ujjú ing, rövid szárú rövidujjú, rövidszárú
rubrika rublika
rúg, rúgás, rúgó rug, rugás, rugó
rugdos, rugdal, rugdalózó rúgdos, rúgdal, rúgdalózó
rugó, rugózik rúgó, rúgózik
rüh, rühell rűh, rűhell
rükverc lükverc
saját salyát
saját kezűleg sajátkezűleg
San Franciscó-i San Francisco-i
savanyú, savanyúság savanyu, savanyuság
segít, segítek, segítség segit, segitek, segitség
sehogy se, sehogy sem sehogyse, sehogysem
sekély, sekélyes sekéj, sekéjes
selypít sejpít
semmi, semmiség semi, semiség
séró, sérója séro, sérólya
sí, síel, síelés si, siel, sielés
siet, sietve, siess síet, síetve, síess
sikít, sikítás, sikító sikit, sikitás, sikitó
síkos, síkosító sikos, sikosító, sikositó, síkositó
sima síma
sír, sírás, sírós, sírj, sírjon sir, sirás, sirós, sirj, sirjon
sirály siráj
siránkozik síránkozik
sirat sírat
sittel, sittől sitt-tel, sitt-től
sohasem soha sem
söntés sőntés
Spanyolországba Spanyolba
Spanyolországban nyaraltunk Spanyolba nyaraltunk
speciális special
steak, steaket szték, sztéket
stílus, stílusú stilus, stilusú
Strasbourg, strasbourgi Strassbourg, Strasburg, strassbourgi
stúdió studió
sújt, sújts, sújtson súlyt, súlyts, súlytson
súly, súlyos, súlytalan súj, sújos, sulyos, sulytalan, sújtalan
sulykol súlykol
süllyed sűlyed
süllyeszt sűlyeszt
sürgős sűrgős
sűrű, sűrít, sűrített sürű, sürü, sürít, sürített, süritett
Szabadság híd Szabadság-híd, Szabadsághíd
Szabadság-hegy, szabadság-hegyi Szabadsághegy, Szabadság hegy
Szabadság-szobor Szabadságszobor, Szabadság szobor
szablya (kard) szabja (mn.)
szájharmonika, szájharmonikázik szájharmónika, szájharmónikázik
szalag szallag
számít, számítógép számit, számitógép
szatellit szatelit
szavanna szavana
száz százalékig százszázalékig
Széchenyi István, Széchenyivel, széchenyis Széchenyvel, széchenys
szelektál kiszelektál
széles körű széleskörű
szelíd, szelíden, szelídít szelid, szeliden, szelidít
Szelidi-tó Szelídi-tó, Szeliditó, Szelidi tó
szellem szelem
szélű szélü
személy, személyes, személyi szeméj, szeméjes, szeméji
szemtengelyferdülés szemtengely-ferdülés
szén-dioxid széndioxid
szérű szérü
szerviz szervíz
szervizel szervízel
szerződik, szerződés szerzödik, szerzödés
szíj szíjj
szíjas, szíjjal szíly, szijas, szijjal
szimbolizál szimbólizál
szimbólum, szimbolikus szimbolum, szimbólikus, szinbólum
szimfonikus szimfónikus, szinfónikus
szimmetrikus szimetrikus
szimpatikus szinpatikus, színpatikus, szímpatikus
szín, színez, színes, színű szin, szinez, szines, szinű, szinü
szinkópa színkópa, szinkopa
szinkron- (főnév), szinkronfelvétel, szinkronúszás szinkrónúszás
szinkrón (melléknév) szinkron
szinonima szinoníma
színpad szímpad
színtere szinttere
szív, szíves, szívesen, szívet sziv, szives, szivesen, szivet
szívat, szívás, szívató szivat, szivás, szivató
Zeusz isten pl. Zeusz Isten

Gyakoribb helyesírási hibák
Forrás: Wikipédia Szerkesztő: Vince

Számok
Gyakori elírások helytelen helyes jelentése
0-át 0-t nullát
1-el 1-gyel eggyel (egyel 'növényt ritkít')
1-én 1-jén elsején
1-e 1-je elseje
2-őt 2-t kettőt
3-al 3-mal hárommal
4-el 4-gyel néggyel
5-el 5-tel öttel
6-al 6-tal hattal
és így tovább

Dátumok

* A hónapok nevei mindig kisbetűsek. (tehát: január, február stb.)

* Hanyadikán? nem 8.-án, hanem 8-án, 9-én stb. (Nincs pont a szám és a kötőjel között.) De van, ha sorszámnév nem évet vagy napot jelöl: 5.-es tanuló.

* Melyik nap? nem január 1, hanem január 1., nem március 15, hanem március 15. stb. stb. (a szám után pont van, kivéve, ha pl. kötőjel: március 15-én)

Igekötők egybe- és különírása

Az igekötőt mindig csak azzal az igével írjuk egybe, amelyhez tartozik: ha az igekötő és a hozzá tartozó ige (főige) között segédige van, a segédigével nem írjuk egybe. Gyakori hibák az alábbiak:

* "megtudom csinálni" --> helyesen: meg tudom csinálni (=megcsinálni), mivel a meg- a csinálni igéhez tartozik.
* "eltudom képzelni" --> helyesen: el tudom képzelni (=elképzelni)

A megvan igét egybe írjuk, ha a van nem segédigeként áll:

* "meg van neked ez a könyv?" --> helyesen: megvan neked ez a könyv?
* DE: meg van (lesz stb.) csinálva (=megcsinálva).

Népek, vallások nevei

* A magyar nyelvben minden nemzetiség nevét, nyelvet, ételt, kultúrát, vallást stb. stb. kisbetűs szóval írjuk (tehát angol konyha és nem Angol konyha, magyar és nem Magyar, francia és nem Francia stb. stb.) kivéve, ha a mondat első szava

* Az intézmények (hivatal, szervezet, cég stb.), tájegységekben szereplő neveket viszont nagybetűvel írjuk. (pl: Francia-középhegység, Francia Intézet stb. stb.)

Vessző használata a mondaton belül

* "több, mint" -> akkor és csak akkor van vessző a "több" szó után, ha összehasonlításról van szó! (pl. "20 több, mint 10").
Jegyezzük meg: ha a "több" szó helyettesíthető lenne a "körülbelül / nagyjából" szavakkal, nem szabad vesszőt tenni!
Példa: "Körülbelül / nagyjából / több mint 1 km".

* "kevesebb, mint" -> akkor és csak akkor van vessző a "kevesebb" szó után, ha összehasonlításról van szó!
Jegyezzük meg: ha a "kevesebb" szó helyettesíthető lenne a "körülbelül / nagyjából" szavakkal, nem szabad vesszőt tenni!
Példa: "Körülbelül / nagyjából / kevesebb mint 1 km".

* gyakori hiba, főleg hivatalos szövegekben, vessző használata a mondat állítmánya előtt, amikor indokolatlan, ugyanis nincs utána kötőszó.
Példa: "A szükséges intézkedéseket, megtették." --> helyesen: A szükséges intézkedéseket megtették.

 

Szavak

A

* adig, edig --> addig, eddig
* akkumlátor --> akkumulátor
* alat --> alatt
* ambíciózus --> ambiciózus buzgó, törekvő, lelkes
* aminósav --> aminosav
* anterna --> antenna
* árú (toldalékolatlan főnév) --> áru
* aszt --> azt
* atol --> atoll
* attol --> attól
* autómata, autómatikus --> automata, automatikus
* asszimetrikus --> aszimmetrikus

B

* bakkancs --> bakancs
* bejjebb --> beljebb
* bennt --> bent, de benn
* bicigli --> bicikli (írásban jelöletlen zöngésség szerinti részleges hasonulás)
* bisztos --> biztos (írásban jelöletlen zöngésség szerinti részleges hasonulás)
* bizotság --> bizottság
* bulgár --> bolgár

C

* celulóz --> cellulóz
* cukrázda --> cukrászda
* Curiculum Vitae vagy Curicullum Vitae --> Curriculum Vitae (önéletrajzban fontos lehet :) )
* Cannes-i Filmfesztivál --> A magyar helyesírási szabályzat 146. szabálya szerint a rendezvényneveket, társadalmi és politikai mozgalmakat programok nevét általában kisbetűvel írjuk, kivétel ha intézményrendszerű. Tehát a helyes írásmód: cannes-i filmfesztivál

D

* díjjat --> díjat
* dezsavű, déjá vu --> déjà vu [ejtsd dezs˙a vű]
* dícsér --> dicsér

E

* egyel 'növényt ritkít' --> eggyel (egy + eszköz- vagy társhatározórag)
* egyenlőre 'egyenlő részekre' --> egyelőre 'jelenleg, még egy ideig'
– "Nem mindegy, hogy egyelőre áll a meccs, vagy egyenlőre áll a meccs."
* eggyes --> egyes
* egyébb --> egyéb
* egyértelmüsítő --> egyértelműsítő
* egésség --> egészség
* eggyik --> egyik
* eggyüt, eggyütt, együt --> együtt
* elen, elenfél, elenség, elenére --> ellen, ellenfél, ellenség, ellenére
* ellem --> elem (népies nyelvben, főleg az idősebbek, két l-lel ejtik)
* elől (névutó, pl. elfut a kalauz elől) --> elöl ül a masiniszta (határozószó)
* enyimé --> enyém
* eszt --> ezt
* euro --> euró (kivétel: az EU hivatalos magyar szövegei)

F

* fennt --> fent, de fenn
* follyon --> folyjon
* folytás --> fojtás (ha például teljesítmény csökkentéséről van szó)
* for, foradalom --> forr, forradalom
* főkép --> főképp (ha nem a központi képről van szó)
* futbal --> futball

G

* glecser --> gleccser

H

* had (felszólító módban) --> hadd
* hadjuk, haggyuk --> hagyjuk
* hátúl --> hátul
* heggesztő, heggeszt --> hegesztő, hegeszt
* higyj, higyed el --> higgy, higgyed el, hidd el
* hoszú/hosszu --> hosszú
* hozá --> hozzá

I

* ien --> ilyen
* igér, megigér, igéret --> ígér, megígér, ígéret
* ijen --> ilyen
* inteligencia --> intelligencia (az intelligens emberek két l-lel írják)
* internett, internettet, internetten --> internet, internetet, interneten (nem csak írásban találkozom vele)
* írdd --> írd
* irígy --> irigy
* íjed --> ijed
* írtani --> irtani

J

* játsz! stb. --> ha felszólítás, akkor játssz!, játsszál!, játszd!, játsszad! (nagyon gyakori)
* jeggyűrű --> jegygyűrű
* jelem (az óvodában csiga volt a jelem) --> jellem ('karakter')
* jelemző --> jellemző
* jóéjt, jóéjszakát --> jó éjt, jó éjszakát
* jösz --> jössz

K

* kálcium --> kalcium
* kategórizál, kategórikus --> kategorizál, kategorikus
* kaukció --> kaució
* kézpénz --> készpénz
* kiírt --> kiirt :itt mindig kérdés, hogy irtásról vagy írásról van szó, ennek megfelelő a helyesírása
* kiljebb --> kijjebb
* kilóméter --> kilométer
* kissebb, kissebbség [1] --> kisebb, kisebbség
* kisér, kisérlet, megkisérel, elkisér --> kísér, kísérlet, megkísérel, elkísér
* kiván, kivánság --> kíván, kívánság
* kivűl, kívűl --> kívül
* kompatíbilis --> kompatibilis
* komunista --> kommunista
* Kórea --> Korea (nagyon sok helyen láttam helytelen alakban)
* közöség --> közösség
* közöt --> között
* kultúrális --> kulturális
* kultura --> kultúra (jaja, önmagában így, bizony)
* küld! --> küldd! (felszólító mód esetén)
* külömbség --> különbség
* kölümböző --> különböző

L

* lakóság (szabályos főnévképzés, de nincs köznyelvi jelentése), lakósság --> lakosság (kiejtésnek megfelelően)
* lasan, lasú -->lassan, lassú
* lehellet --> lehelet
* lejeb, lejjeb, lejebb --> lejjebb
* lennt --> lent, de lenn
* lessz --> lesz
* légyszives --> légy szíves
* licensz --> licenc (Lizenz 'engedély' német szóból), régiesen licencia (latin)
* lükverc --> rükverc (a Rückwärts 'hátrafele' német szóból)

M

* maket --> makett
* médiumok --> média ahol nem a szellemidézőkről (vagy közvetítőkről, közegekről) van szó, mert a médium azt jelenti
* mediterán --> mediterrán
* megbocsájt --> megbocsát (hasonlóan átbocsát, kibocsát, stb. stb.)
* mellet/melett --> mellett
* meny ('anyós és após fiának felesége') --> menny(ország)
* mennyegző --> menyegző
* mennyasszony --> menyasszony
* mien --> milyen
* milió, miliárd --> millió, milliárd
* milyért --> miért
* minnél --> minél (de annál, és nem *anál, ami ugye mást jelent!)
* model --> modell
* mond! --> ha felszólítás, akkor mondd! (nagyon gyakori hiba)
* muszály --> muszáj (pontos jé; az egyik legirritálóbb hiba. Ettől persze az uszály még uszály. A muszáj eredete: muss sein (ném) = kell legyen)
* mindíg, mindég --> mindig (a mindig mindig rövid; az utóbbi pedig régies/népies alak)

N

* nállam --> nálam
* newyorki, new yorki --> New York-i (és más kéttagú helynevek ennek mintájára)

Ö

* öccs --> öcs (szótő, ragozatlanul), DE valakinek az öccse, valakiknek az öccsük

P

* perpetum mobile --> perpetuum mobile
* periódikus --> periodikus
* pósta --> posta (a köznyelvi ejtéshez igazodva)
* pozició --> pozíció, de
* pozícionál --> pozicionál
* patka --> padka

R

* rencám --> rendszám
* rublika --> rubrika

S

* salyát --> saját
* sűrgős --> sürgős

SZ

* szallag --> szalag
* szavana --> szavanna
* szelem ('szeletelem vagy általam okozott szél') --> szellem ('halott lelke, alkotó tudat, vmi belső lényege stb.')
* szervíz --> szerviz (bizony, rövid i)
* szímpad --> színpad
* szoltíroz --> szortíroz (a sortieren német szóból)
* szőllő/szölö/szöllö --> szőlő
* szíjj --> szíj
* sztyep --> sztyepp

T

* tethanus(z) --> tetanusz
* tizes --> tízes
* tízed ('tíz darab van belőle, és azok a tieid') --> tized ('1/10')
* tiedé --> tiéd~tied
* tiket, ticket --> tikett
* tikfa, tikkfa, tíkkfa --> tíkfa
* tona --> tonna
* töllem, tőllem --> tőlem
* tőlteni --> tölteni (és így is ejtjük)
* tüzi --> tűzi (melléknév)

U

* únió --> unió
* utiterv, utitárs, uticél, utiköltség --> útiterv, útitárs, úti cél, útiköltség
* ujj/új --> gyakran felcserélik, ujj: ujjak a végtagokon, új: nem régi
* újév ('január 1.') --> új év 'nem az óév, hanem a következő' (ebből kívánunk boldogat)
* útálom, utállom --> utálom
* utánna --> utána (így is ejtjük, gyakori nyelvhelyességi hiba)

V

* vákum --> vákuum
* vanillia, vaníllia --> vanília
* videókártya --> videokártya
* videóklipp --> videoklip
* Vietnám --> Vietnam
* vizi, vizilabda, viziló --> vízi, vízilabda, víziló

Ly-J

A legyakoribb problémás szavak:

aggály, ajánlat, ajtó, akadály, akármilyen, amely, amilyen, apály, aszály, bájos, bélyeg, beljebb, bója, bolyong, cikkely,

csekély, cserje, dagály, duhaj, engedély, erkély, esély, esztergályos, éjjel, fajta, fejleszt, fejlődik, feszélyez, fogoly,

fojtogat, folyik, folyjon, folyó, folyosó, folytat, folytatólagosan, folyton, folyvást, fúj, fújjon, furulya, gally, gólya, golyó,

gömbölyű, gyűjt, hajó, hajsza, hajt, hagyja, harkály, héja, hely, helyes, helység, helyiség, hodály, homály, ibolya, ifjú,

ijed, ilyen, játszik, javít, jó, kályha, kastély, karaj, kevély, kijjebb, király, kristály, komoly, kölyök, lejjebb, lesújt, lyukas,

majd, mély, milyen, mindjárt, moly, mosoly, mulya, muszáj, óhaj, olyan, osztály, pálya, papagáj, paraj, pikkely, rejtély,

robaj, saját, sajnos, sekély, selyem, súly, súlyos, süllyed, süllyeszt, szabály, széjjel, személy, szenvedély, szeszély, táj,

talaj, tartály, tavaly, tengely, új, ujj (végtag), újjá (varázsol), újdonság, ujjong, újság, uszály, ünnepély, vajon, varjú,

veszélyes, vijjog, zaj, zsámoly, zsivaj, zsöllye.

 

Gyakori elírások listája
Forrás: Wikipédia

helytelen
helyes
megjegyzés
0-át, 0-ás 0-t, 0-s M0-s, 0-tól. A 0 kiejtése: nulla. Gyakori sajtóhiba.
1-el 1-gyel  
1-én 1-jén Az új nyelvtan szerint mindkettő helyes, de csak az elsejénél.
1-e    
2-őt 2-t  
3-al 3-mal  
4-el 4-gyel  
5-el 5-tel  
6-al 6-tal  
7-el 7-tel  
8-al 8-cal  
9-el 9-cel  
amikoris amikor is  
csinál készít elvégez, vagy szerkeszt, alkot, létrehoz, megmunkál (nem helyesírási, csak stiláris hiba)
egyel eggyel "egyel" = ritkít, például palántát
egyenlőre egyelőre "egyenlőre" azt jelenti: egyforma méretűre (pl. vágni)
Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok az "Egyesült Államok" elnevezés több ország nevében is szerepel (pl. Mexikói Egyesült Államok), s más nemzetek is használják saját országuk megszólítására, az USA nevével nem azonos értelemben.
elöl elől "elöl" a hol? kérdésre felel (helyhatározó); az "elől" pedig a honnan? kérdésre (névutó).
kultúrális kulturális Ha melléknév, rövid u-t tartalmaz, pl: kulturált
kultura kultúra Ha főnév, hosszú ú-val mondjuk, pl. kultúránk
lessz lesz  
mellet mellett kivéve persze, ha tényleg az emlőről van szó
mindíg mindig  
önnálló önálló  
muszály muszáj A német Muss sein, azaz kell lennie szókapcsolatból származik.
női katona katonanő A katonanő az a nő, aki a foglalkozása szerint katona. A női fodrász az a fodrász, aki a nők frizuráját készíti; ilyenformán a női katona kifejezésnek nincs értelme.
special speciális Vagy egyedi, különleges (a 'speciális' nem fordítása a 'special'-nek, a fenti 2 szó használandó)
felkelésre szólít fel felkelésre szólítja fel a követőit Tárgyas ige! Felszólít → valakit → valamire. A tárgy (valakit) nem hagyható el!
több, mint 300 több mint 300 Ha a több mint szókapcsolat fokozó szerepű, nem használunk vesszőt: több mint tíz évig élt külföldön, ez több mint szemtelenség. Ha a szókapcsolat összehasonlítást fejez ki, a vesszőt ki kell tenni: 400 több, mint 300.
túrista turista  
únió unió Ez valószínűleg azért terjedt el hibásan, mert a Szovjetunió név második tagjaként hangsúlyos volt és hosszúnak hallották; helyesen rövid u.
Wikipedia Wikipédia Az angol Wikipédia neve "Wikipedia"
nagybetűs hónapnevek,
pl. Január
január

Az évszámot mindig arab számmal írjuk, s utána pontot teszünk; a hónap neve teljesen kiírható vagy rövidíthető, illetőleg jelölhető római számmal is, arab számmal is; a napot mindig arab számmal írjuk, s utána pontot teszünk.

1983. november 28. 1983. XI. 28.
1983. nov. 28. 1983. 11. 28.
Terjedőben van a pontok nélküli, kötőjelekkel tagolt forma is: 1983-11-28
január 1 január 1. A dátum helyes kiejtése nem "január egy", hanem "január elseje".
január 1-től január 1-jétől  
január 8.-án január 8-án  
2003 2003. Ha az évszám alanyként szerepel, akkor nem kell a pont. De például a 2003 januárjában kifejezésnél sem használunk pontot. Ha névutós szerkezetben szerepel az évszám, pl. 2004 körül, akkor sem kell pont.
Nagybetűs népnevek,
pl. Angol
angol Az angol wikipediában viszont naggyal kell, tehát "Hungarian" és nem "hungarian".
Nagybetűs vallásnevek,
pl. Iszlám
iszlám Az angol wikipediában viszont naggyal kell ezt is.
... (három darab pont) … ("három pont") A magyar szövegekben nagyon gyakori a három pont használata. Általános hiba, hogy a három pont jelsorozat helyett három pont használtatik. Ez a megoldás mindenképpen elítélend®, mert így a három pont túl közel kerül egymáshoz. A helyes jelsorozatban a három pont egy karaktert alkot, és a pontok közti hely kissé szélesebb.
Ez itt most nem jó, mert... Ez a helyes megoldás, hiszen. . .
"Idézőjel" "idézőjel" [Lap mentése] stb. gombok alatti dobozból kattintással beilleszthető (vagy Windowsban: Alt+0132 – nyitó, Alt+0148 – záró idézőjel). A " jel (Shift+2) a hüvelyk hosszmérték jelölése, nem idézőjel.
kötőjel (-) nagykötőjel (–) Ha azt akarjuk jelezni, hogy bizonyos mértékig elkülönülő gondolatsor kezdődik, pont, felkiáltójel és kérdőjel után még gondolatjelet is teszünk: Rabok legyünk, vagy szabadok? / Ez a kérdés, válasszatok! – / A magyarok istenére / Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / Nem leszünk! Stb.
new yorki
New Yorki
New York-i, Los Angeles-i stb. De csak ahol kéttagú; az egy szóból állóak kisbetűvel és egybe (londoni, washingtoni)!
Torino-i
San Francisco-i
torinói, San Franciscó-i Az utolsó rövid hangzó magyar toldalékolással megnyúlik.
pl. Zeusz Isten Zeusz isten Ha az adott felsőbb jellegű entitásnak nem az a neve, hogy Isten, akkor kisbetűvel írjuk.

 

A Casio a mai napig az egyik vezető óragyártó vállalat, mely világszerte forgalmazza a tartós, dizájnos, népszerű óráit. A legnépszerűbb altípusai: a Wave Ceptor, mely rádiójel vezérlésű, atompontos óra kollekció; az Edifice, mely sportosan elegáns órákat vonultat fel; a G-Shock, amely különleges rázkódásálló sportórákból áll; a Baby-G, amely az előző női óra változata; és a Pro Trek, ami speciális, sokfunkciós túrázó óra típus.

Casio órák a Karóra Centrumban | Casio férfi karóra | Casio női karóra
Casio órák a Karóra Üzletben | Casio férfi karóra | Casio női karóra
Casio karóra, óra webáruház Casio Baby G Casio Edifice Casio G-shock Casio Wave Ceptor

TESZTVERZIÓ • 2011 Sprinter Plusz •