Magyarhelyelyesiras, Helyesírás, magyar helyesírás, online helyesírás, online magyar helyesírás, helyesírás szótár, magyar helyesírás szótár, magyar online helyesírás szótár, e-book, e-könyv, e-szótár, online szótár, online helyesírás, ingyen szótár, ingyenes online szótár, free, ingyenes helyesírás szótár, ingyenes helyesírás szótár
 
  
       
      

CSILLAGÁSZATI SZAVAK HELYESÍRÁSA

Javaslat a planetológiai nevezéktan magyar rendszerére

Hargitai Henrik, Kozma Judit, Kereszturi Ákos, Bérczi Szaniszló, Dutkó András, Illés Erzsébet, Karátson Dávid, Sik András

Az elmúlt évtizedek során a bolygótani névanyag és szakszókincs egyre szélesebb körben terjedt el: már mindennaposnak számít, hogy akár napilapok hasábjain is feltűnnek. A szavak jelentős részét angolból fordítják. A gyakorlatban az egyes neveket, szakszavakat különféleképpen fordítják - részint hozzá nem értés, részint különféle "iskolák" tudatos névhasználata miatt. Az űrkutatás gyors fejlődésével párhuzamosan mind szélesebb körben egyre gyakoribb használatuk várható a jövőben, ezért szükségesnek látjuk a nevek írásmódjának egységesítését, legalább ajánlásszinten. Az alábbi nevek és szakszavak megállapítását többéves előzetes szakmai konzultáció előzte meg az ELTE, MÁFI, MTA KTM CSKI, MCSE szakértői részéről. Ebben figyelembe vettük a nemzetközi írásmódot és a magyar névhasználat hagyományait is. Ahol nem jutottunk konszenzusra, azt külön jelezzük.

A Naprendszer égitestfelszíneiről szerzett tudásunk jelentősen megnövekedett. Az egyes égitestekre geológiai, kronosztratigráfiai és geokronológiai egységeket határoztak meg majd definiáltak újra. A bolygótudományi szakszókincs sok tekintetben hasonlít a földi geológiai terminológiához, ám használatukban különbségek is vannak. Ezen dolgozatban a Merkúr, a Vénusz, a Hold, a Mars és a Callisto geológiájának és geokronológiai egységeinek összefoglaló leírását adjuk, megkísérleve egy egységes, a geológiai és planetológiai szakszókinccsel és helyesírással összhangban levő, magyar nyelvű terminológia megteremtését.

A planetológiai TERMINOLÓGIA tervezete

Ahol javaslatot teszünk a planetológiában használt angol szakkifejezések magyar változatainak (ill. némely esetben angol megfelelő nélküli magyar kifejezés) helyesírására, egyes esetekben indoklással vagy ajánlással. Mindazonáltal itt csak a helyesírás kérdésében szeretnénk egységes alapot teremteni a szakmai szövegekhez; abban, hogy az esetleg lehetséges többféle változat közül melyiket használja egy szerző, azaz szóhasználati kérdésekben legfeljebb ajánlás szinten foglalunk állást.

A csillagászati szavak magyar helyesírásával 1975-ben az MTA Csillagászati Bizottsága Ponori Thewrewk Aurél vezetésével foglalkozott. Ekkor javasolták, hogy a Nap, Föld, Hold, Naprendszer, Tejútrendszer, Galaxis, Világegyetem szavakat szakszövegben, ha az értelem megkívánja, tulajdonnévként, nagy kezdőbetűvel írják; a Naprendszer nagybolygóinak nevét pedig fonetikusan, azaz Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz, Plútó formában írják. A kisbolygók és csillagok nevénél továbbra is a latinos írásmód megtartását javasolják. A csillagképek neve esetén mind latin, mind magyar változatban minden szavukat nagy kezdőbetűvel írva javasolják - rögzítve az akkor már a Csillagászati Évkönyvekben használt gyakorlatot (Dezső Loránt és ifj. Kálmán Béla: Csillagászati vonatkozású szavak értzelmezéséről és írásmódjáról Csillagászati Évkönyv 1979.)

A 6:3 alapszabály: ha az összetett szó két tagból áll, mindig egybeírjuk. Ha az összetett szó 3 vagy több tagból áll, és 7 vagy több szótagos, kötőjellel írjuk.
A számológépek a minennapi élet megkerülhetetlen kellékei. A tudományos számológépek elsősorban a mérnökök, vagy műszaki tárgyakat tanuló iskolások igényeit elégítik ki, de tudományos számológép egy gimnáziumban is nélkülözhetetlen. Az asztali számológépek, illetve szalagos számológépek a kereskedők, irodai dolgozók munkáját könnyítik meg.
A Casio számológépek és a Sharp számológépek a kategória éllovasai közé tartoznak, mindkét márka nagy múltú számológép gyártó, melyek élen járnak a számológépek innovációjában.

Casio, Sharp számológépek - Számológép Centrum webáruház | Tudományos számológép, számológépek | Grafikus számológép, számológépek | Szalagos számológép, számológépek | Sharp számológép | Casio számológép Casio, Sharp számológépek - Számológép Üzlet webáruház | Casio számológép, számológépek | Sharp számológép, számológépek | Sharp tudományos számológép | Sharp szalagos számológépek | Casio tudományos számológép | Casio szalagos számológépek | Casio grafikus számológépek Casio, Sharp számológépek a Legjobb Ajánlat webáruházban | Olcsó számológépek | Grafikus számológépek | Tudományos számológépek | Nyomtatós, szalagos számológépek | Asztali számológépek |

A szótárgépeket kifejezetten arra fejlesztik, hogy a lehetõ legtöbb nyelv, legtöbb szó és kifejezés, hangos funkció és egyéb ezeket támogató és kiegészítõ szolgáltatás kerülhessen egy akkora készülékbe, ami bõven elfér egy mellényzsebben is. Használatuk kényelmes, percek alatt elsajátítható. A fordítógép utazók, nyelvet tanulók számára nélkülözhetetlen eszköz.

Szótárgép, fordítógép, Superpen - Szótárgép Üzlet webáruház Superpen a Szótárgép Üzletben | Beszélő szótárgép, fordítógép | Nem beszélő szótárgép, fordítógép
Szótárgépek, fordítógépek a Legjobb Ajánlat webáruházban | Olcsó beszélő szótárgépek | Superpen fordítóceruza | Nem beszélő fordítógép, szótárgép |

A Parker toll fogalom az írószerpiacon. Minőség, elegancia, szépség, megbízhatóság, tartósság: ezek mind-mind a Parker termékek ismérvei. Egy Parker tollal az írás is élvezet!
Parker, Waterman, Sheaffer tollak: Golyóstollak, töltőtollak, roller irónok egyaránt az exkluzív minőséget és megjelenést garantálják. A tollak minőségére garancia, hogy a gyár Parker és Waterman íróeszközökre, tollakra feltétel nélküli szavatosságot vállal anyag vagy gyártási hiba esetén, az eredeti tulajdonos egész élete során. Ez a garancia különleges jogokkal ruházza fel a toll tulajdonosát az adott országban érvényes jogain felül.

Parker toll, golyóstoll, töltőtoll - Toll Centrum Webáruház | Parker toll, tollak | Waterman toll | Sheaffer toll | Golyóstoll | Töltőtoll | Roller irón | Ceruza, töltőceruza | Parker golyóstoll | Parker töltőtoll
Exkluzív Parker, waterman tollak a Karóra Üzletben | Golyóstoll | Töltőtoll | Parker tollak | Waterman tollak | Sheaffer tollak

TESZTVERZIÓ • 2011 Sprinter Plusz • Contact: sprinter@sprinterkiado.hu

 

Az első ingyenes Online Helyesírás Szótár. Magyarországon jelenleg is sokaknak gondot okoz a helyesírás, ami országos probléma és ez a tanév kezdetével rendszeresen újra reflektorfénybe kerül.Eddig nem volt olyan online helyesírási szótár, ahol gyors és megbízható segítséget lehetett volna kapni. Az iskolateve.hu ezt a problémát szeretné orvosolni a teljesen ingyenes, magyar online helyesírás szótár közreadásával. Az interneten keresztül bárhonnan, bármikor elérhető oldal eddig példátlan módon nyújt segítséget a helyesírási tanácsadásra vágyóknak. Különlegessége, hogy nem csak a szavakat találjuk meg, hanem az adott szóra vonatkozó helyesírási szabályok is egy kattintással megjelentethetők. A keresést részletes keresési beállítások segítik. Az online helyesírás szótár a www.iskolateve.hu vizuális oktatási portálról érhető el, vagy közvetlenül a www.magyarhelyesiras.hu oldalon. Az iskolateve.hu a folyamatosan megjelenő DVD kiadványokon túl, a jövőben további, ingyenesen elérhető tartalmakkal is szeretné segíteni a tanárok, diákok, érdeklődők munkáját.